Skip to main content
Tandkødets sundhedstilstand

Paradentose

En af de værste sygodomme

Paradentalbehandling

Vi anser paradentose som en af de værste sygdomme, man kan få i mundhulen. Derfor sikrer vi os løbende, at vi hele tiden har check på tandkødets sundhedstilstand. Vi måler tandkødslommernes dybde, registrerer blødning, pus og plak ved hvert besøg hos tandplejeren.

Vi informerer ved begyndende tandkødsbetændelse om, at konsekvensen ved ikke at optimere renhold, er udvikling af paradentose.

Paradentose er en tandsygdom, der kan komme snigende over lang tid. Mange ved faktisk ikke, at de har paradentose før den er så fremskreden, at tænderne begynder at løsne sig eller endog falde ud.

Nogle mennesker har lettere ved at få paradentose and andre.

T. 86 46 11 60

Hvad sker der?

Når man har paradentose sker der en opløsning af tandens fæste, altså knoglen omkring tandrødderne og de rodhindefibre som fæstner tanden til knoglen.

Tandkødet ved de paradentoseramte tænder bliver som regel bliver siddende i nogenlunde samme niveau som det sunde tandkød, det betyder at tændernes tab af rodhinde, knogle og den naturlige tandkødslomme mellem den enkelte tand og tandkødet bliver dybere og dermed sværere at holde ren.

Bakterier og tandsten kan derfor trænge endnu dybere ned i tandkødslommen og forårsage yderligere tab af knogle og rodhindefibre.

Det vigtigste

Det vigtigste formål med behandling af paradentose er at standse sygdommen, så tænderne ikke mister mere fæste. Ellers tabes tænderne på sigt.

Tandplejeren foretager en paradentalbehandling med tandrodsrensninger, hvor tandsten og bakterier i tandkødslommerne fjernes, og rodoverfladerne afglattes.

I forbindelse med denne behandling instrueres vi i, hvordan tænderne skal holdes rene, så sygdommen ikke udvikler sig yderligere.

Paradentalbehandling med tandrodsrensning er en vanskelig og ofte langvarig behandling.

Er du særligt ramt eller er det smertefuldt, så er det altid muligt at blive bedøvet.

Meget dybe tandkødslommer

Hvis tandkødslommerne er meget dybe, kan det være nødvendigt at foretage en tandkødsoperation – en kirurgisk paradentalbehandling for at:

  • gøre tandkødslommerne mindre
  • skabe overblik over tandrødderne således at det er muligt at rense ellers utilgængelige områder af rødderne
  • give adgang til knoglen og eventuelt genopbygge tandens fæste, hvis det er muligt.

En tandkødsoperation foretages altid under lokalbedøvelse. Efter operationen syes tandkødet sammen.

Tænderne kan efter en tandkødsoperation blive lidt længere at se på, ligesom de i en kort periode kan blive lidt løsere og mere kuldefølsomme.

Hvis vi intet gør

Hvis man ikke bliver behandlet for parodontose mister man sine tænder.

Har man først fået paradentose, kan man aldrig blive helbredt i traditionel forstand, men sygdommen kan standses. Det kræver en grundig paradentalbehandling og at du livslangt holder dine tænder helt rene.

Ved utilstrækkelig mundhygiejne er tandlægens og tandplejerens paradentalbehandling kun et indgreb, der bevirker, at sygdommen udvikler sig langsommere, end den ellers ville have gjort.