Skip to main content

Børn og unge 16 - 21 år

Unge i alderen 16 - 21 år tilbydes gratis tandbehandling på klinikken.

Sundhedsloven giver 16-18 årige adgang til fritvalg uden økonomisk belastning for den unge eller forældrene - uanset bopælskommune - fsva. de 18-21 årige se nedenstående oversigt, hvem der er dækket.


Unge født i år 2003 eller før, er og bliver ikke omfattet af ordningen for gratis tandpleje.


Ønsker du at blive behandlet i privat praksis, så kan du nedenfor indtaste dine kontakt informationer, så tilknytter vi dig til behandling på klinikken og kontakter børnetandplejen for din journal m.m. og indkalder dig til tandeftersyn. 
Vi glæder os til at se dig på klinikken.

Indtast venligst her